Ayurvedic Doctors

Name Phone No
Dr.Pradeep Kolhe
Dr. Sau. Rashmi Kolhe
Ayurved Panchkarma & Obesity Clinic
Shri Vardhan Complex
Panchsheel Sqr
Wardha Rd.
560450
Res: 745813
Dr. Gopalkrishna Waghralkar
Waghralkar Hospital & Research Institute,
47, West Samarth Nagar, Ajni Sqr.
Wardha Rd.
220141, 229036, 229037
Dr. D. M. Saraf
Shree Ram Panch-Karma Chikitsalaya,
North Bazaar Rd. Shivaji Nagar
542751
Dr. Dhanraj Gahukar
Samadhan Ayurved Panchkarma Hospital,
50 Ganesh Nagar
745371
Dr.Mrs. Nita Maske 554113
Dr.D.W.Papadkar 520924
Dr.H.P. Sharma 522895
Dr.S.K.Thatere 538283